Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Stasiak Bogdan

Bogdan Stasiak

ur. w 1953 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 323/2018
Biogram
Bogdan Stasiak we wrześniu 1980 r. został członkiem Komitetu Założycielskiego, a następnie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Łódzkich Zakładach Radiowych „Fonica” oraz członkiem Zarządu Regionalnego NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej. 14.12.1981 r. współorganizował strajk w macierzystym zakładzie. W latach 1982–1984 był współpracownikiem Tajnego Tymczasowego Zarządu NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej. 4.05.1982 r. został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Łowiczu, skąd zwolniono go 23.07.1982 r. W okresie od 8.11.1982 r. do 3.02.1983 r. odbył szkolenie wojskowe w JW 3466 w Czerwonym Borze, będące dotkliwą represją polityczną wobec przedstawicieli opozycji. W latach 1987–1988 redagował oraz drukował podziemne pismo „Solidarność Ziemi Łódzkiej”. Od 1982 r. do 1983 r. podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN