Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Jędrasik Włodzimierz

Włodzimierz Jerzy Jędrasik

ur. w 1955 roku w m. Kępno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 133/2012
Biogram
Był przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Ostrowskich Zakładach Drobiarskich w Kępnie oraz pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Międzyzakładowej Komisji Porozumiewawczej. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał działalności opozycyjnej. Do 1984 r. był członkiem nielegalnej grupy kryptonim „Harpun”, zajmującej się koloprtażem wydawnictw bezdebitowych. W dniu 5 marca 1984 r. został zatrzymany, a następnie aresztowany i oskarżony o posiadanie i rozpowszechnianie nielegalnych wydawnictw. W areszcie przebywał od 5 marca do 18 maja 1984 r. Wyrokiem z dnia 18 maja 1984 r. został skazany na karę dwóch lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata oraz grzywnę.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej