Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Stankiewicz Grażyna

Grażyna Sylwia Stankiewicz

ur. w 1964 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 308/2021
Biogram
Grażyna Stankiewicz była uczennicą III Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku. W październiku 1980 r. przystąpiła do współpracy z MKZ „Solidarność” we Wrzeszczu, gdzie zajmowała się powielaniem wydawnictw „S”. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego 13.12.1981 r. zaangażowała się w działalność organizacji młodzieżowej zajmującej się wytwarzaniem i rozpowszechnianiem wydawnictw bezdebitowych. W ramach tej działalności utrzymywała kontakty z działaczami podziemia solidarnościowego, pomagała przy kopiowaniu ulotek, w swoim mieszkaniu przechowywała powielacz do produkcji ulotek i udostępniała w tym celu swoją piwnicę. 
W dniu 10.05.1982 r. funkcjonariusze KWMO w Gdańsku dokonali przeszukania w miejscu zamieszkania Grażyny Stankiewicz i zatrzymali ją w związku z prowadzoną działalnością. Dnia 12.05.1982 r. Prokuratura Marynarki Wojennej w Gdyni zastosowała wobec niej areszt tymczasowy, zaś w dniu 13.07.1982 r. zmieniła środek zapobiegawczy na dozór MO. Wydział Śledczy KWMO w Gdańsku zastrzegł jej możliwość wyjazdów zagranicznych w okresie od 07.06.1982 r. do 07.06.1984 r. Sprawę Grażyny Stankiewicz dnia 18.02.1983 r. z aktem oskarżenia skierowano do Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni. W dniu 08.03.1983 r. sprawę przekazano do rozpatrzenia Sądowi Wojewódzkiemu w Gdańsku. Na mocy ustawy o amnestii w dniu 15.09.1983 r. śledztwo umorzono.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej