Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Henryk Marian Dworaczyk

ur. w 1937 roku w m. Winowno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 144/2019
Biogram
Pan Henryk Dworaczyk był członkiem NSZZ „Solidarność” oraz aktywnym uczestnikiem strajków w 1980 r. i 1981 r. Za udział w strajku, w swoim miejscu pracy został przeniesiony na najbardziej obciążające fizycznie stanowiska, co wiązało się także z obniżeniem zarobków. 
Poza tym był wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany w KWMO w Piekarach Śląskich oraz w Bytomiu, a w jego mieszkaniu przeprowadzano rewizje. 
Brał także udział w spotkaniach Duszpasterstwa Ludzi Pracy, działającego przy parafii NMP w Piekarach Śląskich, na których spotykali się lokalni działacze opozycji antykomunistycznej. 
W ramach przynależności do koła PTTK, organizował i brał udział w pielgrzymkach Świata Pracy na Jasną Górę oraz do kościoła św. Stanisława Kostki w Warszawie. 
Ponadto pełnił rolę kuriera i zajmował się kolportażem materiałów o treści antykomunistycznej, które przywoził z Warszawy oraz Gdańska. 
Swoją działalność zakończył w czerwcu 1989 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków