Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Dubas Mieczysław
Mieczysław Roman Dubas
ur. w 1961 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 13/2012

Biogram

Od połowy lat 80. był aktywnym działaczem Liberalno-Demokratycznej Partii „Niepodległość” w Krakowie. Uczestniczył m.in. w druku i kolportażu bezdebitowych pism „Niepodległość” i „Krakus”. W związku z prowadzoną działalnością był inwigilowany przez organy bezpieczeństwa państwa w okresie od 24 lipca 1986 r. do 12 czerwca 1990 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN