Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Stanisław Koniak

ur. w 1945 roku w m. Paary
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 28/2020
Biogram
Pan Stanisław Koniak w latach 1981-89 był przewodniczącym Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy KWK „Zabrze”. Brał udział w organizowaniu pomocy materialnej dla osób internowanych, uwięzionych i ich rodzin. 
W domu Pana Stanisława Koniaka przeprowadzono rewizję, po której osadzono go w areszcie MUSW w Zabrzu na 48 godz. za kolportaż prasy podziemnej.

Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków