Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Sobczyński Leopold
Leopold Romuald Sobczyński
ur. w 1948 roku w m. Nowy Dwór Gdański
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 551/2016

Biogram

Pan Leopold Sobczyński w grudniu 1970 r. był uczestnikiem demonstracji ulicznych w Gdańsku. Do NSZZ „Solidarność” wstąpił we wrześniu 1980 r., następnie był członkiem Komisji Zakładowej. 
W dniach 13-15 XII 1981 r. brał udział w strajku w KWK Manifest Lipcowy. 
Został zatrzymany dn. 9 I 1982 r. i internowany w ośrodkach odosobnienia w Katowicach, Zabrzu-Zaborzu i Kokotku. Zwolniony w dn. 24 VII 1982 r. 
Po zwolnieniu z internowania Pan Leopold Sobczyński zaangażował się w działalność podziemną, w latach 1982-88 był kolporterem wydawnictw bezdebitowych „Tygodnik Mazowsze”, „Ość”, „RIS”. W 1988 r. organizował pomocy żywnościową dla strajkujących w KWK Manifest Lipcowy i KWK Borynia.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej