Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Grzelak Wojciech

Wojciech Marek Grzelak

ur. w 1953 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 38/2022
Biogram
Wojciech Grzelak we wrześniu 1980 r. wszedł w skład Komitetu Założycielskiego, a następnie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Przędzalni Czesankowej Anilany „Polanil” w Łodzi. W latach 1980-1981 współpracował z Komitetem Samoobrony Społecznej „KOR”. W kwietniu 1981 r. założył wspólnie z Józefem Śreniowskim Międzyzakładową Oficynę Wydawniczą MOWA, nakładem której wydano kilkanaście tytułów książek adresowanych do robotniczego odbiorcy, w listopadzie podpisał deklarację założycielską Klubów Rzeczypospolitej Samorządnej „Wolność–Sprawiedliwość–Niepodległość”. 14 grudnia 1981 r. współorganizował strajk okupacyjny w „Polanilu”, został zatrzymany, a po przesłuchaniu 16 grudnia 1981 r. zwolniony. W stanie wojennym kontynuował działalność opozycyjną, utrzymywał kontakty z przedstawicielami podziemnych struktur „Solidarności”, kolportował wydawnictwa bezdebitowe, m.in. „Solidarność Walczącą” oraz ulotki o treściach antykomunistycznych. Był wielokrotnie wzywany na rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze (1982-1984), w jego mieszkaniu dokonywano rewizji (1983), a 29 kwietnia 1983 r. został prewencyjnie zatrzymany na 48 godzin. W latach 1981–1988 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • H. Marczak, „Grzelak Wojciech” [w:] „Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989”, t. 3, Warszawa 2019
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności