Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Marian Andrzej Magiera

ur. w 1944 roku w m. Częstochowa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 297/2023
Biogram
Pan Marian Magiera do października 1981 r. zatrudniony był w Hucie im. Bolesława Bieruta w Częstochowie. Od października 1981 r. był pracownikiem Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”, pełniąc funkcję redaktora „Biuletynu Informacyjnego” i kierując pracą działu poligrafii ZR. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego, w obawie przed aresztowaniem, schronił się w klasztorze oo. Paulinów na Jasnej Górze. Współredagował wówczas apel-modlitwę, nawołującą do podjęcia w największych zakładach pracy regionu strajku generalnego. 
W dn. 19 XII 1981 r. Prokuratura Rejonowa w Częstochowie wydała postanowienie o tymczasowym aresztowaniu Mariana Magiery. Tego dnia  został doprowadzony do Aresztu Śledczego w Częstochowie. W dn. 29 XII 1981 r. Pan Marian Magiera został wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Częstochowie skazany na karę 3,5 roku pozbawienia wolności. Przebywał w Zakładzie Karnym w Raciborzu, w Zakładzie Karnym we Wrocławiu oraz w Zakładzie Karnym w Strzelinie. W dn. 22 III 1983 r. postanowieniem Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu udzielono Panu Marianowi Magierze przerwy w odbywaniu kary na okres 6 miesięcy. W dn. 25 III 1983 r. został zwolniony. Uchwałą Rady Państwa z dn. 28 III  1983 r. na mocy prawa łaski darowano Panu Marianowi  Magierze odbycie reszty kary przez warunkowe zwolnienie z wyznaczeniem okresu próby na okres 3 lat.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN