Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Janusz Marian

Marian Janusz

ur. w 1942 roku w m. Laszki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 336/2022
Biogram
Marian Janusz pracował jako dyrektor w Technikum Drogowo-Geodezyjnym w Jarosławiu i od 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność” oraz organizatorem struktur NSZZ Solidarność” w jarosławskich szkołach. Od 13 grudnia 1981 r. do 15 marca 1982 r. był internowany w Ośrodku Odosobnienia w Uhercach. W tym czasie został odwołany ze stanowiska dyrektora szkoły. Po zwolnieniu z ośrodka odosobnienia nie podjął działalności w podziemnych strukturach „Solidarności”. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN