Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Marian Olszowski

ur. w 1940 roku w m. Świnna
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 416/2020
Biogram
W latach 1980-1989 był działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Hucie im. Karola Świerczewskiego w Zawadzkiem. W dniach 28-30 sierpnia 1980 r. brał udział w strajku w zakładzie pracy oraz wszedł w skład komitetu strajkowego. 
Od czerwca 1982 r. uczestniczył w wydawaniu podziemnego biuletynu „Zwyciężymy”, drukowaniu i rozrzucaniu różnego rodzaju ulotek, kolportażu wydawnictw bezdebitowych oraz malowaniu napisów na terenie huty i w jej otoczeniu. 
W dniu 12 grudnia 1983 r. funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej dokonali przeszukania w jego mieszkaniu. W 1989 r. uczestniczył w procesie odtwarzania jawnych struktur „Solidarności” w zakładzie, m.in. jako członek komitetu organizacyjnego.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Zbigniew Bereszyński, NSZZ „Solidarność” i rewolucja solidarnościowa na Śląsku Opolskim 1980-1990, t.1-2, Opole 2014