Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Sroka Bronisław

Bronisław Franciszek Sroka

ur. w 1936 roku w m. Bratysława
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 202/2019
Biogram
Ojciec Bronisław Franciszek Sroka w 1953 r. został aresztowany i skazany na 5 lat więzienia za członkostwo w nielegalnej organizacji młodzieżowej „Podziemna Kolonia” (zwolniony w maju 1955 r.). W 1970 r. przystąpił do konspiracyjnej organizacji „Ruch”, co stało się powodem jego aresztowania w lipcu 1970 r. W styczniu 1971 r. został zwolniony, śledztwo w sprawie ostatecznie umorzono.  Od 1977 r. był uczestnikiem Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela oraz wspierał organizacje opozycyjne, m.in. Studenckie Komitety Solidarności, Ruch Młodej Polski, NSZZ „Solidarność”, Konfederację Polski Niepodległej. Jego kazania i wypowiedzi w czasie spotkań z wiernymi dotyczyły kwestii społeczno-politycznych, praw człowieka, ukrywanych faktów z historii Polski, uderzały w ustrój i władze PRL. Celebrował msze św. w intencji Ojczyny i represjonowanych, nabożeństwa z okazji świąt narodowych i rocznic ważnych wydarzeń historycznych oraz brał udział w manifestacjach i protestach. W latach 70. i 80. ubiegłego wieku podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej