Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Dumowski Zdzisław

Zdzisław Dumowski

ur. w 1953 roku w m. Sierpc
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 34/2015
Biogram
Zdzisław Dumowski od września 1980 r. był członkiem Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Teatrze im. Wiliama Horzycy w Toruniu. W 1981 r. został redaktorem biuletynu „Wolne Słowo” - pisma Zarządu Regionu Toruńskiego NSZZ "Solidarność"  i  był współzałożycielem toruńskiego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania.
Po wprowdzeniu stanu wojennego kontynuował działalność w podziemnych strukturach związkowych. W związku z powyższym został internowany w okresie od 30 grudnia 1981 r. do 3 listopada 1982  w Ośrodkach Odosobnienia w Potulicach i Strzebielinku. Po zwolnieniu z internowania kontynuował działalność opozycyjną. W 1984 r. był redaktorem podziemnego pisma „Toruński Informator Solidarności”. Inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa do 1987 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej