Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jerzy Witold Szlachta

ur. w 1953 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 479/2022
Biogram
Pan Jerzy Witold Szlachta był przewodniczącym Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Spółdzielni Spożywców „Społem” we Wrocławiu. 
Został internowany 13 grudnia 1981 r., początkowo w Zakładzie Karnym we Wrocławiu, następnie w Ośrodku Odosobnienia w ZK w Nysie, skąd zwolniono go 30 czerwca 1982 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej