Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Stywa Janusz

Janusz Stywa

ur. w 1964 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2021
Biogram
Janusz Stywa,  w 1982 r. uczeń Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Przedsiębiorstwie Produkcji i Montażu Urządzeń Elektrycznych Budownictwa „Elektromontaż” w Gdańsku. 
W dniu 03.09.1982 r. został tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku pod zarzutem napaści na funkcjonariuszy MO podczas manifestacji w Gdańsku w dn. 31.08.1982 r. Za powyższy czyn Sąd Wojewódzki w Gdańsku wyrokiem z dn. 27.09.1982 r. skazał Pana Janusza Stywę na karę 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności i z dn. 16.10.1982 r. został on osadzony w Zakładzie Karnym we Włocławku. W dniu 29.03.1983 r. Sąd Wojewódzki we Włocławku na mocy uchwały Rady Państwa PRL o amnestii z 14.03.1983 r. postanowił warunkowo zawiesić Panu Januszowi Stywie odbywanie kary. Pan Janusz Stywa opuścił Zakład Karny we Włocławku w dn. 29.03.1983 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN