Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Miezianko Ryszard

Ryszard Miezianko

ur. w 1939 roku w m. Świdniki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 100/2013
Biogram
Od października 1980 r. był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. W miejscu pracy, XXX Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi, do kwietnia 1981 r. pełnił funkcję skarbnika szkolnego koła NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał działalności opozycyjnej. Na skutek działań operacyjnych Służby Bezpieczeństwa został internowany 9 maja 1982 r. i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Łowiczu, gdzie przebywał do 2 lipca 1982 r. Od drugiej połowy 1982 r. SB przeprowadziła z nim kilka rozmów ostrzegawczych. W ramach represji, z inspiracji organów bezpieczeństwa państwa, od początku roku szkolnego 1982/1983 został przeniesiony przez władze oświatowe do pracy w Szkole Podstawowej nr 77. Od tej decyzji bezskutecznie odwoływał się do Terenowej Komisji Odwoławczej ds. Pracy, a następnie do Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi. W lipcu 1983 r. złożył wymówienie z pracy i podjął próbę emigracji do USA. Przez kilka tygodni SB opóźniała wydanie paszportów, aby utrudnić wyjazd. Dopiero 16 września 1983 r. wraz z całą rodziną wyemigrował do USA.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej