Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Katarzyna Jadwiga Kowalewska

ur. w 1950 roku w m. Kutno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 99/2013
Biogram
Po wprowadzeniu stanu wojennego była związana ze środowiskiem działaczu prowadzących aktywną, antysocjalistyczną działalność na terenie Kutna i Głogowca. W okresie od 1982 r. do 1985 r. działała w tajnej strukturze „Solidarności” skupionej wokół ks. Mariana Lipskiego, proboszcza parafii w Głogowcu k/Kutna. Uczestniczyła w comiesięcznych nabożeństwach „solidarnościowych” w Sanktuarium Maryjnym w Głogowcu, a także w spotkaniach organizowanych na plebanii przez ks. Lipskiego, w których uczestniczyli działacze b. „Solidarności” z terenu Kutna oraz goście zapraszani z innych ośrodków w kraju. W dniach 11-18 maja 1986 r. brała udział w proteście głodowym w Sanktuarium Maryjnym w Głogowcu. Pani Katarzyna Kowalewska w latach 1984-1989 była rozpracowana przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN