Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Seredyński Aleksander

Aleksander Seredyński

ur. w 1923 roku w m. Lipniak
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 171/2018
Biogram
Aleksander Seredyński od 1980 roku działał  w NSZZ „Solidarność” na terenie Suwałk. Pracując w suwalskich szkołach jako nauczyciel historii był mentorem młodzieży wspierającym uczniów w ich działalności opozycyjnej, współorganizatorem rocznicowych uroczystości patriotycznych. 
13 grudnia 1981 r. razem z innymi działaczami suwalskiej „Solidarności” bezskutecznie próbował uzyskać informacje w KW PZPZR w Suwałkach oraz w Urzędzie Wojewódzkim w Suwałkach na temat internowanych. Z powodu naruszania swoją działalnością i postawą norm prawnych oraz z uwagi na podejrzenia, że może podjąć działania przeciwko ustrojowi socjalistycznemu, 15 grudnia 1981 r. został internowany w ramach akcji „Jodła” i osadzony w Areszcie Śledczym w Suwałkach. Od 17 stycznia 1982 r. przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Darłówku. Został zwolniony z internowania 7 lipca 1982 r.
Po opuszczeniu ośrodka internowania został zwolniony z pracy i objęty zakazem wykonywania zawodu. Nie zaprzestał jednak swojej działalności. Był członkiem nieformalnej grupy suwalskich działaczy podziemia zajmującej się kolportażem nielegalnych wydawnictw. Uczestniczył w Mszach Św. za ojczyznę w parafii pw. św. Aleksandra w Suwałkach. Był wykładowcą historii w grupach samokształceniowych. Działał także na rzecz pomocy osobom represjonowanych pośrednicząc w przekazywaniu funduszy zbieranych w USA przez emigrantów – działaczy „Solidarności” z Suwałk. Był współzałożycielem powstałego w 1987 roku Obywatelskiego Komitetu Poszukiwań Mieszkańców Suwalszczyzny Zaginionych w Lipcu 1945. W 1989 roku był współpracownikiem i doradcą Komitetu Obywatelskiego „Solidarności” w Suwałkach oraz Regionalnej Komisji Organizacyjnej „Solidarności” w Suwałkach.
W okresie 1983 – 1989 A. Seredyński był inwigilowany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa KWMO/WUSW w Suwałkach, a w latach 1982 - 1988 miał zastrzeżone wyjazdy do wszystkich krajów świata.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • 1. M. Zwolski, NSZZ „Solidarność” Region Pojezierze, w: NSZZ „Solidarność” 1980-1989, t. 5. Polska Środkowo-Wschodnia, pod red. Ł. Kamińskiego i G. Waligóry, Warszawa 2010.