Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Stepek Jan

Jan Andrzej Stepek

ur. w 1951 roku w m. Sanok
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 204/2017
Biogram
Od połowy lat 70-tych był związany ze środowiskami opozycyjnymi. Był drukarzem i współtwórcą niezależnego wydania książki George’a Orwella pt. „Folwark zwierzęcy”. Współpracował z Kościołem i duchowieństwem, działał w duszpasterstwach akademickich oo. pallotynów i oo. dominikanów oraz posiadał szerokie kontakty z opozycjonistami w całym kraju. Od 1977 r. udostępniał mieszkanie introligatorom niezależnych wydawnictw oraz był współorganizatorem klubu dyskusyjnego w Lublinie. Podczas tych spotkań powstała m.in. idea wydawania niezależnego pisma „Spotkania”. W redakcji „Spotkań” odpowiedzialny był za problematykę ukraińską, opracowanie techniczne pisma i serii wydawniczej „Biblioteka Spotkań”. Rozprowadzał również materiały propagandowe na terenie Lublina i Sanoka. Był inwigilowany i prześladowany przez organy bezpieczeństwa PRL za działalność opozycyjną. Dnia 10.03.1980 r. i 25.09.1980 r., w mieszkaniu u Pana Jana Stepka przeprowadzono rewizję w wyniku której odnaleziono nielegalne biuletyny ulotki i prasę bezdebitową. W okresie 25-31.08.1980 r. wraz z innymi opozycjonistami był uczestnikiem głodówki solidarnościowej ze strajkującymi robotnikami Wybrzeża w kościele MB KP w Stalowej Woli. Od 1.05.1981 r., był pracownikiem Biura Historycznego przy Ośrodku Badań Społecznych MKZ „Solidarność” w Gdańsku. Po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce uczestniczył w strajkach w WSK PZL Świdnik i FSC w Lublinie, następnie ukrywał się, Został zatrzymany w Warszawie i internowany dnia 23.09.1982 r. Dnia 5.11.1982 r.,  został zwolniony z ośrodka odosobnienia po wyrażeniu zgody na emigrację. W listopadzie 1983 roku opuścił Polskę i wyjechał do Francji.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN