Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Litwinowicz Stanisław
Stanisław Litwinowicz
ur. w 1947 roku w m. Białystok
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 48/2012

Biogram

Był aktywnym członkiem NSZZ „Solidarność”. Pełnił funkcję przewodniczącego KZ NSZZ „Solidarność” w Elektrociepłowni II w Białymstoku. Po 13 grudnia 1981 r. kontynuował działalność związkową. Był zaangażowany w wydawanie i rozpowszechnianie niezależnego „Biuletynu Informacyjnego” oraz w wydawanie innych białostockich pism podziemnych, m.in. „Nasz Głos”, „Opornik”. Został aresztowany pod zarzutem druku i rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw. W Areszcie Śledczym w Białymstoku przebywał od 18 sierpnia 1982 r. do 1 lutego 1983 r. Został zwolniony na mocy postanowienia Sądu Najwyższego Izby Wojskowej z 26 stycznia 1983 r., zamieniającego areszt tymczasowy na dozór MO. 4 sierpnia 1983 r. Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego umorzył postępowanie karne na mocy ustawy o amnestii. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej