Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Litwinowicz Stanisław

Stanisław Litwinowicz

ur. w 1947 roku w m. Białystok
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 48/2012
Biogram
Był aktywnym członkiem NSZZ „Solidarność”. Pełnił funkcję przewodniczącego KZ NSZZ „Solidarność” w Elektrociepłowni II w Białymstoku. Po 13 grudnia 1981 r. kontynuował działalność związkową. Był zaangażowany w wydawanie i rozpowszechnianie niezależnego „Biuletynu Informacyjnego” oraz w wydawanie innych białostockich pism podziemnych, m.in. „Nasz Głos”, „Opornik”. Został aresztowany pod zarzutem druku i rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw. W Areszcie Śledczym w Białymstoku przebywał od 18 sierpnia 1982 r. do 1 lutego 1983 r. Został zwolniony na mocy postanowienia Sądu Najwyższego Izby Wojskowej z 26 stycznia 1983 r., zamieniającego areszt tymczasowy na dozór MO. 4 sierpnia 1983 r. Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego umorzył postępowanie karne na mocy ustawy o amnestii. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN