Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Partyka Mieczysław

Mieczysław Partyka

ur. w 1954 roku w m. Szczepanki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 603/2019
Biogram
Mieczysław Partyka był pracownikiem Toruńskich Zakładów Włókien Chemicznych „Chemitex-Elana”, zatrudnionym na stanowisku ślusarza. Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażował się w działalność podziemnych struktur NSZZ „Solidarność”. Brał udział w konspiracyjnych spotkaniach działaczy opozycyjnych oraz zajmował się kolportażem wydawnictw niezależnych.
W związku z prowadzoną działalnością w dniu 29 kwietnia 1982 r. został zatrzymany i następnego dnia, decyzją Prokuratury Rejonowej w Toruniu, tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Toruniu. 
Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Toruniu z dnia 22 czerwca 1982 r.  został skazany na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności.  Zwolniony z aresztu w dniu 8 lipca 1982 r. na mocy postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Toruniu. Dnia 29 grudnia 1982 r. Izba Karna Sądu Najwyższego w Warszawie zmieniła zaskarżony wyrok dotyczący Mieczysława Partyki  poprzez zawieszenie wykonania kary na okres 3 lat. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN