Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Jarosz Stanisław

Stanisław Jarosz

ur. w 1949 roku w m. Koprzywnica
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 302/2018
Biogram
Pan Stanisław Jarosz od 20 sierpnia 1980 r. był przewodniczącym Komitetu Strajkowego a następnie Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Zarządzie Portu Gdańsk. 
Współzakładał pismo „Portowiec” . Od maja 1981 r. przewodniczył Krajowej Komisji Koordynacyjnej „S” Branży Portów Morskich. 
W okresie 14-19 grudnia 1981 roku współorganizował strajk w Zarządzie Portu. Po zakończeniu strajku zwolniony z pracy, ukrywał się ze względu na działalność w zakonspirowanej strukturze związku – Regionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność”. Został aresztowany 1 września 1982 r. Za zorganizowanie strajku w Zarządzie Portu Gdańsk oraz nieodstąpienie od działalności związkowej został skazany wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni z dnia 31 października 1983 r. na 4 lata i 9 miesięcy pozbawienia wolności. Przebywał w AŚ w Gdańsku, AŚ w Warszawie i ZK w Braniewie. Zwolniony 9 marca 1984 r. na mocy postanowienia Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni z 8 marca 1984 r. o niezwłocznym przedterminowym zwolnieniu z reszty odbywania kary z wyznaczeniem okresu próby na 1 rok. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej