Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Radosław Rozpędowski

ur. w 1953 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 45/2020
Biogram
Radosław Rozpędowski działalność opozycyjną rozpoczął w roku 1978. Współpracował ze Studenckim Komitetem Solidarności we Wrocławiu oraz Komitetem Obrony Robotników, kolportował niezależny „Biuletyn Dolnośląski". Po wprowadzeniu stanu wojennego rozpoczął współpracę z Regionalnym Komitetem Strajkowym. W latach 1982–1989 był aktywnym członkiem „Solidarności Walczącej”, w ramach tej działalność kolportował oraz redagował podziemną prasę, m.in. „Walka”, „Solidarność Walcząca”, „Solidarność Dolnośląska”.
W okresie od 13 lutego do 25 maja 1982 r. Radosław Rozpędowski był internowany i przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej