Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Korytowska Maria
Maria Elżbieta Korytowska
ur. w 1947 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 555/2011

Biogram

Pracownik naukowy Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1983-89 zaangażowana w kolportaż na uczelni wydawnictw drugoobiegowych. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN