Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Korytowska Maria

Maria Elżbieta Korytowska

ur. w 1947 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 555/2011
Biogram
Pracownik naukowy Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1983-89 zaangażowana w kolportaż na uczelni wydawnictw drugoobiegowych. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN