Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Chłopik Jerzy

Jerzy Kazimierz Chłopik

ur. w 1956 roku w m. Rudno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 603/2019
Biogram
Pan Jerzy Chłopik był działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek” w Katowicach. 
Po ogłoszeniu stanu wojennego w dniach 13-16 XII 1981 r. był aktywnym uczestnikiem strajku okupacyjnego. W dniu 16 XII 1981 r. aktywnie uczestniczył w starciach podczas pacyfikacji kopalni przez oddziały milicyjno-wojskowe. W wyniku postrzału z broni palnej został poważnie ranny doznając uszczerbku na zdrowiu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków