Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Wojciech Adam Lewicki

ur. w 1967 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 173/2023
Biogram
W połowie lat 80. aktywnie zaangażował się w działalność antykomunistyczną na terenie Warszawy. Od 1984 r. brał udział w wydawaniu i drukowaniu niezależnego pisma młodzieżowego „Bunt”. W czerwcu 1984 r. wziął udział w spotkaniu założycielskim, na którym zdecydowano o powstaniu Federacji Młodzieży Walczącej, a następnie został członkiem tej organizacji.
Od 1986 r. prowadził działalność w ramach podziemnych struktur Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Uniwersytecie Warszawskim, brał również udział w druku nielegalnych pism sygnowanych przez NZS. W latach 1988-1989 był drukarzem pism wydawanych przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” (m.in. Tygodnik Mazowsze) oraz współpracownikiem podziemnego wydawnictwa Pryzmat/Zespół.
Uczestniczył w licznych demonstracjach na terenie Warszawy. 11 listopada 1986 r. zostatał zatrzymany przez MO w trakcie nielegalnego zgromadzenia, podczas którego wznosił antykomunistyczne okrzyki. Za czyn ten Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Warszawa Śródmieście 13 listopada 1986 r. nałożyło na niego karę grzywny. 
W trakcie demonstracji 1 maja 1988 r. niósł transparent z napisem „Uniwersytet Warszawski NZS”, za co 3 maja 1988 r. orzeczeniem Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Warszawa Żoliborz został ukarany kolejną grzywną. Ponownie Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Warszawa Śródmieście ukarało go 13 lipca 1988 r. za wystawienie 11 lipca 1988 r., podczas wizyty M. Gorbaczowa w Warszawie, transparentu o treści „Żądamy wycofania wojsk radzieckich z Polski”, „Suwerenność dla wszystkich narodów ZSRR”.
W ramach represji zastrzeżono mu możliwość wyjazdów zagranicznych w latach 1986-1988.