Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wnuk-Lipiński Stanisław

Stanisław Kazimierz Wnuk-Lipiński

ur. w 1953 roku w m. Lipnica
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 337/2021
Biogram
Pan Stanisław Wnuk-Lipiński był aktywnym działaczem opozycji demokratycznej w czasach PRL. Należał do NSZZ „Solidarność” przy Kombinacie Metalurgicznym Huta „Katowice” w Dąbrowie Górniczej. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego i zdelegalizowaniu „Solidarności” Pan Stanisław Wnuk-Lipiński kontynuował działalność opozycyjną w ramach podziemnych struktur związkowych. Zajmował się kolportażem ulotek i materiałów propagandowych sygnowanych przez „Solidarność” oraz udzielał pomocy poszukiwanym działaczom opozycyjnym. 
Z uwagi na powyższe w dniu 28 VIII 1982 r. Prokuratura Rejonowa w Dąbrowie Górniczej wydała postanowienie o zastosowaniu wobec Pana Stanisława Wnuka-Lipińskiego tymczasowego aresztowania. W/w został osadzony w Areszcie Śledczym w Katowicach. W toku śledztwa, w ramach którego Pan Stanisław Wnuk-Lipiński był wielokrotnie przesłuchiwany, przyznał się do zarzucanych mu czynów. W dniu 20 I 983 r. Wojskowy Sąd Garnizonowy w Katowicach uznał go winnym i skazał na 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata oraz karę grzywny. 
Ponadto w latach 1982-1984 Pan Stanisław Wnuk-Lipiński podlegał kontroli operacyjnej prowadzonej przez Służbę Bezpieczeństwa PRL.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej