Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wcisło Ryszard

Ryszard Franciszek Wcisło

ur. w 1933 roku w m. Zakopane
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 133/2012
Biogram
Harcmistrz, Harcerz Rzeczypospolitej. Od 1945 r. związany z harcerstwem, pełniący nieprzerwanie funkcje instruktorskie od 1956 r., kiedy to reaktywował 14 Krakowską Drużynę Harcerzy (14 KDH); instruktor „Białego Szczepu” (szczepowy) oraz „Huragan B” (szczepowy i drużynowy). Przez wiele lat związany ze środowiskiem 19 Krakowskich  Lotniczych Drużyn Harcerskich (m.in. drużynowy, szczepowy). Instruktor komend  krakowskich hufców Zwierzyniec i Kleparz - Łobzów, a następnie Krowodrza (w latach 1988-1989 zastępca komendanta Hufca). Komendant kilkudziesięciu zimowisk i obozów letnich. 
W codziennej pracy organizacyjnej i wychowawczej propagował i wdrażał w życie model harcerstwa międzywojennego, opartego o pierwotne idee skautowskie, przeciwstawiając się przekształceniom ruchu harcerskiego w duchu komunistycznym. Od 1960 r. należał do Instruktorskiego Kręgu Puszczańskiego „Czarnego Dębu”, w ramach którego kultywowano powyższe idee. 
W latach 1980-1982 uczestnik Kręgów Instruktorskich im. Andrzeja Małkowskiego (KIHAM), propagujących dzieło odnowy harcerstwa w duchu powrotu do wzorców międzywojennych. Komendant Jubileuszowego Zlotu Harcerstwa z okazji 70-lecia harcerstwa na krakowskich Błoniach we wrześniu 1981 r.
Zaangażowany w działalność funkcjonującego w ramach oficjalnego ZHP niejawnego Ruchu Harcerskiego (od 1988 r. Ruchu Harcerskiego Rzeczypospolitej). Związany z działalnością Duszpasterstwa Harcerek i Harcerzy przy kościele pw. Św. Idziego w Krakowie, organizator harcerskiej „Białej Służby” podczas pielgrzymek papieskich. 
W 1989 r. współtworzył Związek Harcerstwa Polskiego rok założenia 1918, pełniąc funkcję Naczelnika Harcerzy (od 1992 r. w ramach Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej).  
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN