Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Jurek Wiesław

Wiesław Bonifacy Jurek

ur. w 1943 roku w m. Terespol
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 193/2012
Biogram
Od 1980 r. był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, a w latach 1982-1989 pełnił funkcję przewodniczącego Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Rejonowej Dyrekcji Kolei w Małaszewiczach. Zajmował się również organizowaniem kolportażu książek i prasy podziemnej w miejscu pracy i na terenie Terespola. W latach 1985-1989 działał w Diecezjalnym Komitecie Charytatywno-Społecznym w Siedlcach. W 1988 roku współorganizował przerzutu do ZSRR przez kolejową stację graniczną w Małaszewiczach wydawnictw podziemnych i religijnych w języku białoruskim, ukraińskim i rosyjskim. W związku ze swoją działalnością był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa do 1989 roku.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Tomasz Olko, Leksykon siedleckiej opozycji niepodległościowej ze szczególnym uwzględnieniem „Solidarności”, Siedlce 2010