Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Ciszak Bogdan

Bogdan Tadeusz Ciszak

ur. w 1953 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 543/2012
Biogram
Był aktywnym działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej w Zakładach Przemysłu Metalowego H. Cegielski w Poznaniu. Był delegatem z Regionu Wielkopolska na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność" w Gdańsku w 1981 r. i kandydatem do Komisji Krajowej.
Decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO w Poznaniu z dniem 13 grudnia 1981 r. został internowany i umieszczony w Ośrodku Odosobnienia w Gębarzewie, a następnie przebywał w ośrodkach w Ostrowie Wielkopolskim oraz w Zakładzie Karnym w Kwidzynie, skąd zwolniono go 9 grudnia 1982 r. 
Po odzyskaniu wolności kontynuował podziemną działalność. W dniu 11 lutego 1983 r. został zatrzymany w Poznaniu, a następnie tymczasowo aresztowany w związku z podejrzeniem, że jako członek Tymczasowego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Wielkopolska organizował strajki na terenie zakładu pracy i demonstracje uliczne. Postępowanie umorzono z powodu braku dostatecznych dowodów winy. Z aresztu został zwolniony 30 marca 1983 r. 
W 1988 r. organizował odtwarzające się struktury „Solidarności” w Zakładach Przemysłu Metalowego H. Cegielski w Poznaniu, w tym samym roku zainicjował strajk na Wydziale W-3 i stanął na jego czele. 
W związku ze swoją działalnością był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN