Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Aleksandra Bożenna Więckiewicz

ur. w 1941 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 45/2020
Biogram
Aleksandra Więckiewicz (Kozłowska) od 1980 r. należała do czołowych działaczy Konfederacji Polski Niepodległej na terenie Łodzi, w 1981 r. weszła w skład Kierownictwa Akcji Bieżącej i kierowała działem propagandy Obszaru III. W grudniu 1981 r. została wybrana do prezydium Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania w Łodzi. Po wprowadzeniu stanu wojennego aktywnie sprzeciwiała się próbom rozwiązania łódzkich struktur KPN. W 1982 r. była pomysłodawczynią i organizatorką druku bezdebitu „Przedwiośnie”, równolegle współredagowała podziemną gazetkę „Zawsze Solidarni”, a następnie pisma: „Harce” (1983), „Gotowość »Solidarności«” (1985–1988) i „Obszar III” (1986–1987). W latach 1984–1986 wraz z mężem i synem publikowała broszury pod szyldem powstałego z jej inicjatywy Wydawnictwa Polska i Polityka. Od 1984 r. do 1987 r. była członkiem Centralnego KAB KPN. W 1985 r. zapoczątkowała akcję informowania o udziale Służby Bezpieczeństwa w spowodowaniu śmierci działacza Konfederacji, Hieronima Dobrowolskiego. Od 1987 r. współpracowała z łódzkim oddziałem Solidarności Walczącej. W 1988 r. kierowała grupą KPN „Niepodlegli” wydającą podziemne pismo „Unia”. Od 1982 r. do 1990 r. podlegała inwigilacji ze strony SB.
Biogram opracowano na podstawie:
 • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
 • publikacji:
  • „Łódzka KPN. Od PRL do niepodległości”, red. K. Chylak, M. Michalik, Łódź 2012
  • L. Olejnik, „Prasa podziemia stanu wojennego w Łodzi (1981-1983). Wybrane problemy” [w:] „Rocznik Łódzki”, t. LXV, Łódź 2016
  • J. Krakowski, „Gotowość »Solidarności«” [w:] „Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989”, t. 2, Warszawa 2012
  • W. Domagalski, „Obszar III” [w:] „Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989”, t. 2, Warszawa 2012
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN