Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Woźniak Włodzimierz

Włodzimierz Woźniak

ur. w 1953 roku w m. Łomianki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 84/2019
Biogram
Od września 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność” w Zakładach Naprawy Tramwajów T-3 przy ul. Młynarskiej w Warszawie, a następnie członkiem Komisji Zakładowej. W pierwszych dniach stanu wojennego uczestniczył w operacji ukrycia dokumentacji związkowej. W grudniu 1981 r. współorganizował tajną grupę w zakładzie T-3 i był jej członkiem do 1988 r. W 1982 r. zbierał składki na cele związkowe, współorganizował sieć kolportażu w zakładzie, a następnie kolportował tamże wydawnictwa bezdebitowe. Do 1988 r. był łącznikiem z innymi podziemnymi grupami działającymi w MZK. 
W latach 1982-83 działał w Duszpasterstwie Ludzi Pracy przy kościele św. Klemensa przy ul. Karolkowej w Warszawie. Dzięki członkostwu w tej organizacji nawiązywał kontakty w podziemiu i uczestniczył w konspiracyjnych spotkaniach z czołowymi opozycjonistami Regionu Mazowsze. Brał udział w demonstracjach. W latach 1984-1989 był członkiem Grupy Politycznej Wola- skupiającej działaczy opozycyjnych związanych z tygodnikiem „Wola”. W latach 1988-1989 był działaczem Komisji Rejestracyjnej NSZZ „Solidarność” w MZK Warszawa, a od wiosny 1989 r. członkiem jawnych struktur Związku.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • innych materiałów
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności