Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Marek Jerzy Grabek

ur. w 1956 roku w m. Zażółkiew
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 447/2014
Biogram
Od listopada 1980 r. w „Solidarności”, członek Komitetu Założycielskiego w Spółdzielni Inwalidów „Kartodruk” w Krasnymstawie, gdzie następnie pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. Wchodził także w skład Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego Regionu Chełmskiego. Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażowany w tworzenie podziemnych struktur „Solidarności”, uczestnik zebrań konspiracyjnych. Z uwagi na powyższe oraz na rozpowszechnianie ulotek w dniu 18.05.1982 r., w jego domu przeprowadzono przeszukanie w wyniku którego został zatrzymany na 48 godzin i przesłuchiwany. W dniu 20.05.1982 r. został internowany. Przebywał w Zakładzie Karnym w Chełmie i w Ośrodku Odosobnienia w Lublinie. Po zwolnieniu z internowania 24.07.1982 r. nie zaprzestał działalności, utrzymywał nadal kontakty z innymi działaczami struktur podziemnych "Solidarności" z Krasnegostawu. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • E. Wilkowski, Solidarność w Krasnostawskiem w latach 1980-1989, Chełm 2014
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN