Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Kantor Ryszard
Ryszard Mieczysław Kantor
ur. w 1947 roku w m. Gorzów Wielkopolski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 489/2019

Biogram

W latach 1983-89 zaangażowany w działalność drugoobiegowego Wydawnictwa Myśli Nieinternowanej w Krakowie. Autor tekstów ukazujących się w „Myślach Nieinternowanych” i „Alternatywach”. Zaangażowany także w druk i kolportaż wydawnictw podziemnych. 
Czynny przy druku niezależnego pisma „Dzień”, kolportowanego na Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. 

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków