Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Głowiak Joanna

Joanna Teresa Głowiak

ur. w 1938 roku w m. Borysław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 203/2019
Biogram
Joanna Teresa Głowiak była pracownikiem Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Rzeszów”. W 1980 r. była jednym z inspiratorów utworzenia niezależnych związków zawodowych oraz współorganizatorem strajku okupacyjnego w miejscu pracy. Po powstaniu NSZZ „Solidarność” w zakładzie pracy została wybrana przewodniczącą Komisji Wydziałowej w Dziale Głównego Odlewnika WSK „PZL-Rzeszów”.
Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuowała działalność w niejawnej strukturze NSZZ „Solidarność” w WSK „PZL-Rzeszów” będąc członkiem tajnej Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. W tym okresie kolportowała wydawnictwa „drugiego obiegu”, zbierała składki związkowe oraz środki na pomoc osobom represjonowanym i więzionym. Udostępniała swoje mieszkanie na konspiracyjne spotkania TKZ NSZZ „Solidarność” WSK „PZL-Rzeszów”. Uczestniczyła także w demonstracjach organizowanych przez rzeszowską opozycję i comiesięcznych mszach św. za Ojczyznę. Działalność tę kontynuowała aż do roku 1989, także po zmianie miejsca pracy na „Polsrebro” w 1986 r. .
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków