Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Węgrowski Piotr
Piotr Andrzej Węgrowski
ur. w 1965 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 321/2019

Biogram

W latach 1984-1989 był aktywnym działaczem Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Uniwersytecie Warszawskim. Brał udział w niepodległościowych manifestacjach i protestach, za co w 1986 r. został ukarany grzywną przez Kolegium do spraw Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Warszawa Śródmieście. Organizował druk oraz zajmował się kolportażem pisma NSZ – „Kuriera Akademickiego” wydawanego w latach 1987-1989.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków

publikacji:

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN