Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Lisowski Mieczysław

Mieczysław Lisowski

ur. w 1919 roku w m. Halicz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 62/2016
Biogram
Mieczysław Lisowski prowadził działalność opozycyjną w latach 1977-1989. W czasie wojny służył w AK, po wojnie był represjonowany. Od 1977 roku był jednym z organizatorów środowiska szczecińskiej opozycji oraz twórcą i kolporterem prasy niezależnej.
W sierpniu 1980 r. współorganizował strajk w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej w Szczecinie. Został członkiem Komitetu Zakładowego NSZZ ,,Solidarność’’ oraz doradcą Zarządu Regionu ,,S’’.
Po 13.12.1981 r. zorganizował Tajną Komisję Zakładową w WPKM. Od 1985 roku zaangażował się w tworzenie, druk oraz kolportaż pisma ,,Termit’’, które powielał we własnym mieszkaniu. Jako kurier pomagał Andrzejowi Milczanowskiemu w przekazywaniu materiałów dla opozycji w Gdańsku i Warszawie.
W 1988 r. współorganizował strajki w WPKM oraz agitował na rzecz ich podtrzymania, a także nawoływał do wzniecania strajków do innych zakładach pracy. W dniu 03.11.1988 r. zorganizował marsz i manifestację strajkujących robotników na ulicach Szczecina.
W związku z działalnością opozycyjną był inwigilowany oraz wielokrotnie zatrzymywany. Pozostawał w zainteresowaniu szczecińskiej Służby Bezpieczeństwa do 1989 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN