Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Witczak Janusz

Janusz Jerzy Witczak

ur. w 1944 roku w m. Bielsk Podlaski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2021
Biogram
Janusz Witczak pracownik Biura Projektowo-Konstrukcyjnego Stoczni Gdańskiej. Po wprowadzeniu stanu wojennego zbierał składki na dofinansowanie rodzin osób zwolnionych z pracy za działalność związkową wśród pracowników swojego wydziału. 16 lutego 1983 r. podczas kontroli stanu zabezpieczenia tajemnicy państwowej i służbowej w pomieszczeniu użytkowanym przez Janusza Witczaka ujawniono nielegalne wydawnictwa m.in. „Gryps”, „Rozwaga i Solidarność” oraz inne pisma i ulotki, a także szablony, farbę i metalowy wałek. Jednocześnie SB dokonała przeszukania jego mieszkania, w którym znaleziono takie same ulotki i wydawnictwa oraz 32 ryzy i 3 kartony czystego papieru maszynowego. Dnia 17 lutego 1983 r. Janusz Witczak został zatrzymany i osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku, a następnego dnia został tymczasowo aresztowany. W wyniku przeprowadzonego śledztwa został oskarżony o to, że w okresie od grudnia 1981 r. do 16 lutego 1983 r. sporządzał, gromadził i przechowywał nielegalne pisma, wydawnictwa i ulotki. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gdańsku z 4 lipca 1983 r. Janusz Witczak został zwolniony z aresztu, natomiast 18 sierpnia 1983 r. postępowanie umorzono na podstawie ustawy o amnestii.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN