Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Jankowski Tomasz

Tomasz Jan Jankowski

ur. w 1953 roku w m. Mrągowo
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 398/2022
Biogram
Pan Tomasz Jan Jankowski od drugiej połowy lat 70. prowadził aktywną działalność antykomunistyczną i społeczną. Był członkiem działającej jawnie, lecz niezarejestrowanej przez władze organizacji Polski Komitet Obrony Życia, Rodziny i Narodu. W latach 1977-1981 współredagował wydawane w drugim obiegu pismo ,,Samoobrona Polska”. Kolportował również inne wydawnictwa sygnowane lub rozpowszechniane PKOŻRiN. W 1978 r. był sygnatariuszem petycji w sprawie zniesienia Ustawy o warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. W związku ze swoim zaangażowaniem został internowany 17 grudnia 1981 r. i osadzony w Ośrodku Odosobnienia przy Zakładzie Karnym w Iławie, skąd został zwolniony 8 marca 1982 r. Po wyjściu na wolność nie zaniechał działalności niepodległościowej i społecznej. W dniu 31 lipca 1982 r. został zatrzymany podczas nielegalnej manifestacji, natomiast 30 marca 1985 r. został ukarany karą grzywny za zorganizowanie nielegalnego spotkania. W latach 1985-1987 redagował i kolportował nielegalne pismo „Echo Mrągowa”.  W jego mieszkaniu odbywały się spotkania członków Obywatelskiego Komitetu Pomocy Szkole w Mrągowie oraz działaczy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Rolników Indywidualnych. W tym okresie brał również udział w innych zebraniach środowisk opozycyjnych na terenie Mrągowa, m.in. w Kościele pw. Św. Wojciecha. W latach 1976-1989 był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa, a w ramach represji wielokrotnie otrzymywał odmowy wyjazdu za granicę. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • T. Szczepański, Komitet Samoobrony Polskiej, https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/13677,Komitet-Samoobrony-Polskiej.html?search=7168673 [dostęp 08.06.2022 r.]