Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Rudnicki Maciej

Maciej Franciszek Rudnicki

ur. w 1970 roku w m. Gorzów Wielkopolski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2020
Biogram
Maciej Franciszek Rudnicki prowadził działalność opozycyjną w latach 1985-1989. Był aktywnym członkiem Ruchu Młodzieży Niezależnej oraz Ruchu Wolność i Pokój w Gorzowie Wielkopolskim, a także kolporterem i wytwórcą materiałów bezdebitowych.
Jako uczeń liceum kierował miejscową sekcją RMN, prowadził kolportaż wielu nielegalnych pism, takich jak: ,,Szaniec”, ,,Sokół’’, ,,Korek’’ czy ,,Bez przemocy’’. Nawiązał także współpracę ze środowiskiem podziemnej ,,Solidarności’’, okazjonalnie redagował, edytował i drukował pisma ,,Feniks’’ i ,,Solidarność Stilonowska”. Dla potrzeb działalności edytorsko-drukarskiej udostępniał mieszkanie rodziców.
Zaangażował się również w akcje WiP, współorganizując i biorąc udział w wielu demonstracjach opozycyjnych oraz akcjach protestacyjnych.  
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków