Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Szczygieł Edward

Edward Szczygieł

ur. w 1940 roku w m. Budzów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 551/2016
Biogram
Pan Edward Szczygieł w 1980 r. był organizatorem strajku w KWK „1 Maja” w Wodzisławiu Śląskim, pełnił funkcję przewodniczącego Zakładowego Komitetu Strajkowego, następnie był członkiem Komisji Zakładowej. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego internowany dn. 13 XII 1981 r. początkowo w Ośrodku Odosobnienia w Jastrzębiu, następnie przeniesiony do Ośrodka Odosobnienia w Kokotku. Zwolniony z internowania dn. 22 II 1982 r. 
Pan Edward Szczygieł w 1982 r. zaangażował się w działalność podziemną poprzez kolportaż prasy podziemnej, dostarczanie tekstów oraz farby do drukowania ulotek. 
W 1986 r. był jednym z inicjatorów utworzenia podziemnych struktur „Solidarności” przy KWK „1 Maja” w Wodzisławiu Śląskim, w ich ramach miały być organizowane msze za Ojczyznę oraz kolportaż literatury podziemnej, którą sprowadzano z różnych części kraju. 
W kwietniu 1989 r. był jednym z organizatorów masówki w KWK „1Maja”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN