Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kuczkowska Alicja

Alicja Ewa Kuczkowska

ur. w 1945 roku w m. Młyniec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 372/2015
Biogram
Od września 1980 r. była aktywną działaczką NSZZ "Solidarność" w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Handlu Wewnętrznego w Toruniu. Pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Zakładowej, była także członkiem Prezydium MKZ i Zarządu Regionu w Toruniu. W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. podczas próby internowania została pobita przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Po pobycie w szpitalu została internowana w dniu 20 grudnia 1981 r., następnie osadzona w Ośrodkach Odosobnienia w Bydgoszczy-Fordonie, a później w Gołdapi. Z odosobnienia została zwolniona 8 marca 1982 r. Po wyjściu na wolność kontynuowała działalność w nielegalnych strukturach związkowych. Do 1986 r. była inwigilowana przez Służbę Bezpieczeństwa. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN