Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kałudzińska Teresa

Teresa Helena Kałudzińska

ur. w 1950 roku w m. Zabrze
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 222/2023
Biogram
Pani Teresa Kałudzińska w 1982 r. zaangażowała się w działalność podziemnych struktur NSZZ „Solidarność”. Organizowała pomoc dla osób represjonowanych oraz współpracowała z rodzinami internowanych w ośrodkach w Iławie i Kwidzynie. Współpracowała także z Prymasowskim Komitetem Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom. Uczestniczyła jako obserwator w procesie internowanych w Kwidzynie, w rozprawach odbywających się w Sądzie Wojewódzkim w Elblągu. Przepisywała na maszynie ulotki oraz kolportowała wydawnictwa bezdebitowe w Olsztynie i do Elbląga. W jej mieszkaniu w Olsztynie odbywały się konspiracyjne spotkania opozycji oraz znajdował się punkt kolportażu wydawnictw. Współpracowała także z Konfederacją Polski Niepodległej i Federacją Młodzieży Walczącej. Działalność opozycyjną prowadziła do 1989 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • Z. Złakowski, ,,Solidarność olsztyńska w latach 1980–1989. Opisanie faktów", Olsztyn 2020.