Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Mroziński Zbigniew
Zbigniew Zenon Mroziński
ur. w 1945 roku w m. Piotrków Trybunalski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 543/2015

Biogram

Był współorganizatorem i przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” na terenie Piotrkowskich Zakładów Przemysłu Sklejek w Piotrkowie Trybunalskim oraz członkiem Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemi Piotrkowskiej. 13.12.1981 r. został internowany pod zarzutem wykorzystywania przynależności do NSZZ „Solidarność” do prowadzenia działalności politycznej i aktywnego uczestnictwa w strajkach. Przebywał w ośrodkach odosobnienia w Sieradzu, Łowiczu i Kwidzynie. Po zwolnieniu w dniu 15.11.1982 r.  kontynuował działalność związkową w ramach struktury podziemnej pod nazwą Okręgowa Komisja Wykonawcza NSZZ „Solidarność” Województwa Piotrkowskiego. W 1986 r. został członkiem jawnego Tymczasowego Zarządu Regionu Ziemia Piotrkowska, a rok później Grupy Roboczej Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. W 1989 r. był uczestnikiem Porozumienia na Rzecz Przeprowadzenia Demokratycznych Wyborów w NSZZ „Solidarność”. Do 1989 r. redagował ulotki i petycje do władz, kolportował nielegalne wydawnictwa, organizował konspiracyjne spotkania opozycjonistów, inicjował  i uczestniczył w akcjach protestacyjnych.  W związku z prowadzoną działalnością opozycyjną był wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany, a w latach 1981–1990 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej