Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Piotrowski Mieczysław
Mieczysław Piotrowski
ur. w 1958 roku w m. Ząbkowice Śląskie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 384/2018

Biogram

Mieczysław Piotrowski w latach 1984-1989 był członkiem Solidarności Polsko-Czechosłowackiej. W okresie tym działał jako kurier, który odpowiadał za transport sprzętu drukarskiego oraz podziemnych publikacji, przez granicę polsko-czechosłowacką. Organizował również spotkania działaczy opozycyjnych z Polski i Czechosłowacji. Brał udział w głodówce w sprawie uwolnienia więźniów politycznych w Czechosłowacji i Rumunii. Dodatkowo współpracował z czasopismem NSZZ „Solidarność” - „Region” oraz czasopismem „Tygodnik Mazowsze”.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:

Biogram w Encyklopedii Solidarności