Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Koziatek Jan

Jan Piotr Koziatek

ur. w 1942 roku w m. Lipa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 483/2017
Biogram
Jan Piotr Koziatek był pracownikiem Gdańskiej Stoczni. W latach 1978 – 1980 współtworzył Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża oraz zajmował się kolportażem niezależnych pism i ulotek. W sierpniu 1980 r. uczestniczył w strajku w Stoczni Gdańskiej, jako członek Komitetu Strajkowego. Od września 1980 r. pełnił funkcje przewodniczącego Komisji Zakładowej „Solidarności” w tym zakładzie. W lipcu 1981 r. był delegatem na I Walny Zjazd Delegatów „Solidarności” Rejonu Gdańskiego. Delegat na Pierwszy Krajowy Zjazdu Delegatów „Solidarności” gdzie piastował funkcję przewodniczącego Komisji Statutowej zjazdu. W okresie od 13 grudnia 1981 r. do 9 grudnia 1982 r. był internowany w ośrodku odosobnienia w Strzebielinku. Po wyjściu na wolność zwolniony z pracy w Stoczni Gdańskiej. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej