Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Błażek Wojciech
Wojciech Błażek
ur. w 1968 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 302/2018

Biogram

Wojciech Błażek w latach 1987-1989 aktywnie uczestniczył w kolportażu wydawnictw bezdebitowych. Wielokrotnie uczestniczył w akcjach ulotowych podziemnej „Solidarności” związanych z obchodami 3 Maja oraz Święta Niepodległości. W 1987 r. brał udział w głodówce członków WiP w obronie więzionych za odmowę pełnienia służby wojskowej – głodówka miała charakter międzynarodowy. W maju i sierpniu 1988 r. podczas strajków w Stoczni Gdańskiej współorganizował pomoc dla strajkujących przy kościele św. Brygidy, zajmował się drukiem i kolportażem ulotek, dostarczaniem żywności. Pan Wojciech Błażek został objęty zakazem wyjazdów zagranicznych. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN