Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Lucyna Marszałek

ur. w 1961 roku w m. Dynów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 498/2015
Biogram
Studentka historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od jesieni 1980 r. członkini Niezależnego Zrzeszenia Studentów. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego w podziemnych strukturach NZS związanych z Krakowską Komisją Wykonawczą NZS. Kolporterka wydawnictw drugoobiegowych. Uczestniczka manifestacji i akcji ulotkowych. 
W marcu 1983 r. objęta postępowaniem prokuratorskim, przy czym odpowiadała z wolnej stopy. Postępowanie karne umorzono na mocy przepisów amnestyjnych. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN