Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Sadłowski Andrzej
Andrzej Sadłowski
ur. w 1963 roku w m. Kraśnik
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 493/2019

Biogram

Był w latach 1982-1989 działaczem podziemnych struktur NSZZ „Solidarność” w Kraśniku. Zajmował się kolportażem prasy podziemnej wytwarzaniem i rozlepianiem ulotek na terenie Kraśnika. W latach 1983-1985 był także kurierem, przewoził z Lublina do Kraśnika niezależną prasę i wydawnictwa podziemne. Związany był także z niezależnym ruchem harcerskim w Kraśniku. W 1989 roku wszedł w skład Tymczasowej Komisji Organizacyjnej Harcerstwa Rzeczypospolitej Lubelszczyzny. W ramach pracy w niezależnym harcerstwie prowadził działalność wychowawczą wśród dzieci i młodzieży.  

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków