Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kobyłka Wiesław

Wiesław Marian Kobyłka

ur. w 1949 roku w m. Radom
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 282/2017
Biogram
Pan Wiesław Marian Kobyłka brał czynny udział w strajku mającym miejsce w Radomiu w dniu 25.06.1976 r. Bezpośrednią przyczyną protestu była zapowiedziana dzień wcześniej w Sejmie PRL przez premiera Piotra Jaroszewicza drastyczna podwyżka cen artykułów żywnościowych. Wówczas w  Radomiu, Ursusie i Płocku doszło do pochodów i demonstracji, zakończonych starciami z Milicją Obywatelską. Pan Wiesław Marian Kobyłka, w związku z udziałem w demonstracji został zatrzymany i osadzony w Areszcie Śledczym w Radomiu. W dniu 27.07.1976 r. został skazany na karę 8 lat pozbawienia wolności, utratę praw na 6 lat oraz karę nawiązki na rzecz PCK. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Katowicach z 19.04.1977 r. udzielono mu przerwy w odbywaniu kary na okres 1-go roku. Po nawiązaniu kontaktu z przedstawicielami Komitetu Obrony Robotników, Pan Wiesław Marian Kobyłka został kolporterem wydawnictw bezdebitowycvch KOR na terenie Radomia i woj. radomskiego. W związku ze swoją działalnością był wielokrotnie przesłuchiwany, a w miesjcu zamieszkaniu przeprowadzano rewizje. Przeprowadzano z nim również rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze. W dniu 13.12.1981 r. został internowany i osadzony w Ośrodku odosobnienia w Kielcach. Pan Wiesław Marian Kobyłka zwolniony został z internowania w dniu 29.04.1982 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej